.
مقصد
.
ميلادى شمسى
Choose date

Meliá Cohíba 5 ستاره‌

Ave. Paseo entre 1ª y 3ª Vedado - هاوانا

خدمات

  • کووید 19 - امنیت بهداشتی کووید 19 - امنیت بهداشتی
    • ارزیابی گرما
    • صفحه محافظت در میز پذیرش
    • ژل هیدروالکلی در منطقه‌های مشترک
    • کاهش ظرفیت رستوران